ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ – “ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ”

17 Ιανουαρίου - 20 Ιανουαρίου

ΣΟΦΙΑ ΝΟΗΤΗ

22 Ιανουαρίου

JESSE DAVIS QUARTET

24 Ιανουαρίου - 27 Ιανουαρίου

ANDREAS THERMOS SEXTET

29 Ιανουαρίου

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑ

31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου

Nikos Papadogiorgos

3 Φεβρουαρίου

Μilo Z

7 Φεβρουαρίου - 10 Φεβρουαρίου

BROTHERS FROM ANOTHER MOTHER

13 Φεβρουαρίου

ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ

20 Φεβρουαρίου

BOTTICELLI BABY

21 Φεβρουαρίου - 24 Φεβρουαρίου